Praktiese redigeerwerkwinkel (Afrikaans)


28 Oct 2017 at 09:00 to 13:30
Place
Centre for the Book, Queen Victoria Street, Cape Town
Event Details

Fokus: Implikasies van die nuwe AWS vir Afrikaanse redigering

Datum: Saterdag 28 Oktober 2017

Tyd: 09:00 vir 09:30 tot 13:30

Plek: Komiteekamer, Sentrum vir die Boek (“Centre for the Book”), Koningin Victoria-straat 62, Kaapstad

Aanbieder: Tom McLachlan

Tom McLachlan het ná ’n kort “verblyf” in die onderwys (aan die US en by ’n Oos-Kaapse hoërskool) as ’n taalpraktisyn begin werk. By sy aftrede het hy ongeveer 35 jaar ondervinding in die taalpraktyk gehad: as hooftaalredakteur van die ensiklopediereeks Wêreldspektrum, by die destydse Taaldiensburo van die Staatsdiens in Pretoria (waar hy ʼn baie leersame vakleerlingskap deurloop het), by die Kernenergiekorporasie en uiteindelik by Unisa. In 1995 is hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns tot die Taalkommissie (TK) verkies, waarin hy 18 jaar lank gedien het en waarvan hy as voorsitter uitgetree het. As TK-lid was Tom ten nouste betrokke by die vorige twee uitgawes van die AWS (die 9e uitgawe van 2002 en die 10e uitgawe van 2009). Sedert middel Januarie 2015 woon Tom en sy vrou rustig op Onrus.

Watter implikasies hou die nuwe AWS vir redigering in Afrikaans in? (09:30–11:00 en 11:30–13:00)

Tom gaan spesifiek aandag gee aan wat nuut en verskillend in die nuwe AWS is om aan te dui hoe die 11e uitgawe van die AWS praktiese redigering gaan beïnvloed. Van die skryfwysereëls waarvan redigeerders kennis moet neem (insluitende die verpligte afstandskoppelteken en die eienaamreël in die lig van die nuwe reëls oor multiwoordeiename) sal bespreek word.

Die nuwe hoofstuk oor leestekens sal ook bekyk word en met voorbeelde geïllustreer word. Tom sal ten slotte na allerlei foute kyk wat deesdae gereeld gehoor en gesien word. Hy sal ook tyd inruim om taalvrae te beantwoord.

Taalvrae

Stuur asseblief enige vrae oor die nuwe AWS of oor taalgebruik in die algemeen vir Tom se aandag aan Corné Janse van Rensburg (cm.jansevanrensburg@gmail.com). Taalvrae moet Corné teen Maandag 23 Oktober 2017 bereik.

Demonstrasie van PharosAanlyn (13:00–13:30)

Marietta Schoeman, NB se Digitale en Korporatiewe Verkoopsbestuurder, sal ʼn kort aanbieding oor PharosAanlyn gee en demonstreer hoe die nuwe AWS aanlyn gebruik kan word.

Geskenkboeke

Die volgende geskenkboeke sal weggegee word:
  • Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (2017)
  • Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (2015)
  • HAT Taal- en Feitegids (2013)

Ons bedank graag vir Hevette le Grange (hevette.legrange@nb.co.za) van Pharos wat die AWS geskenk het, en Bernard Ruthven (bernardruthven@telkomsa.net) wat die HAT en HAT Taal- en Feitegids geskenk het.

PEG-gidse

Die volgende gidse sal by die werkwinkel te koop wees:

  • Consistency, consistency, consistency: PEG’s guide to style guides (3e uitgawe) deur John Linnegar saam met Paul Schamberger en Jill Bishop teen R40
  • The business of editing: The PEG guide to setting up and running your small business (2e uitgawe) deur Jill Bishop, John Linnegar en Linda Pretorius teen R50
  • Marketing your freelance services: The PEG guide for practitioners deur John Linnegar saam met Jenny de Wet en Lia Marus een R70

Een eksemplaar van Text editing: A handbook for students and practitioners (Kris Van de Poel, WAM Carstens and John Linnegar) is beskikbaar teen R400.

Koste

Die prys vir die werkwinkel wat tee, koffie en verversings insluit, is:

Affiliasie Vroeëregistrasiefooi
(vóór of op 20 Oktober 2017)
Registrasiefooi
(vóór of op 25 Oktober 2017)
PEG-lede R250 R300
LAMP-lede R350 R400
Belangstellendes R500 R600

As gevolg van die grootte van die komiteekamer kan net 25 mense geakkommodeer word. Om jou plek te bespreek, voltooi asseblief die registrasievorm en stuur dit met jou betalingsbewys aan Ellyn Barry by ellynbarry@telkomsa.net teen Vrydag 20 Oktober 2017 (vroeë registrasie) of teen Woensdag 25 Oktober 2017 (normale prys).

Benut die afslag vir vroeë registrasie en maak seker jou plek is bespreek vir hierdie geleentheid!