Werkwinkel oor die Eeufeesuitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS)


26 Aug 2017 at 09:00 to 13:00
Place
Centre for the Book, Queen Victoria Street, Cape Town
Event Details

Skopus: Wat die nuwe AWS behels en wat taalpraktisyns daaroor moet weet

Datum: Saterdag 26 Augustus 2017

Tyd: 09:00 vir 09:30 tot 13:00

Plek: Komiteekamer, Sentrum vir die Boek (“Centre for the Book” of CFB), Koningin Victoria-straat 62

Aanbieders: Jana Luther en Frikkie Lombard

Jana Luther is redakteur van die Handwoordeboek van die Afrikaanse taal en senior taalpraktisyn by die Virtuele Instituut vir Afrikaans. As ʼn lid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) se Taalkommissie het sy aan die nuwe, 11de uitgawe van Afrikaanse woordelys en spelreëls meegewerk.

Frikkie Lombard behaal die grade M.A. en D.Litt. aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy is tans redaksielid van die WAT (eindredakteur sedert 2001) en lid van Taalkommissie van die SAAWK. In 2003 word hy met die CJ Langenhoven-prys bekroon en in 2009 met die CL Engelbrecht-prys vir taalwetenskaplike navorsing. Hy beantwoord dikwels luisteraars se taalnavrae op RSG se “Die tale wat ons praat”.

Wat die nuwe AWS behels en wat taalpraktisyns moet weet

Jana en Frikkie sal aandag skenk aan alles wat nuut en verskillend in die spelreëls, woordelys en bylaes van die nuwe AWS is. 2

AWS (11e uitgawe van 2017)

Eksemplare van die nuwe AWS sal by die werkwinkel teen die afslagprys van R380 te koop aangebied word. Die verkoopprys is R450 en lede het dus die geleentheid om R70 te bespaar.

PEG-gidse

Die volgende gidse sal by die werkwinkel te koop aangebied word:

  • Consistency, consistency, consistency: PEG’s guide to style guides (3e uitgawe) deur John Linnegar saam met Paul Schamberger en Jill Bishop teen R40 
  • The business of editing: The PEG guide to setting up and running your small business (2e uitgawe) deur Jill Bishop, John Linnegar en Linda Pretorius teen R50
  • Marketing your freelance services: The PEG guide for practitioners deur John Linnegar saam met Jenny de Wet en Lia Marus teen R70

Een kopie van Text editing: A handbook for students and practitioners (Kris Van de Poel, WAM Carstens en John Linnegar) is beskikbaar teen R400.

Koste 

Vereniging Vroeë registrasie
(voor of op 18 Augustus 2017)
Registrasie
(voor of op 23 Augustus 2017)
PEG- en SATI-lede R250 R300
LAMP-lede R350 R400
Belangstellendes R500 R600

Jy word vriendelik uitgenooi om op eie onkoste na afloop van die geleentheid saam by Eighty-Ate Restaurant, Koningin Victoria-straat 88, middagete te gaan eet. As jy middagete wil gaan eet, dui dit asseblief op die registrasievorm aan sodat ʼn groepsbespreking gemaak kan word.

As gevolg van die grootte van die komiteekamer kan net 25 mense geakkommodeer word. Om jou plek te bespreek, voltooi asseblief die aangehegte registrasievorm en stuur dit met jou betalingsbewys aan Ellyn Barry by ellynbarry@telkomsa.net teen Vrydag 18 Augustus 2017 (vroeë registrasie) of teen Woensdag 23 Augustus 2017 (normale prys).

Benut die afslag vir vroeë registrasie en maak seker jou plek is bespreek vir hierdie unieke geleentheid!